Ценоразпис на строителен материал и измерване

НаименованиеЕ.М.дребно-продажбени ценипродажбени цени на едроДДС(20%)
Чакъл m3 2.280,00 1.900,00 380,00
Фракция I m3 2.400,00 2.000,00 400,00
Фракция II m3 2.532,00 2.110,00 422,00
Фракция III m3 2.532,00 2.110,00 422,00
Фракция IV m3 2.160,00 1.800,00 360,00
Фракция V m3 1.734,00 1.445,00 289,00
Пясък-банатски m3 1.386,00 1.155,00 231,00
Пясък-тампон m3 1.224,00  1.020,00 204,00
Дребен камък   0-31,5 mm; 0-63 mm t 2.076,00 1.730,00 346,00
Дребен камък  4-8 mm t 2.340,00 1.950,00 390,00
Дребен камък  16-31,5mm t 2.340,00 1.950,00 390,00
Цимент t 16.700,00 13.916,67 2.783,33
Цимент "B" (>2t) t 16.200,00 13.500,00 2.700,00
смес  за MB 30/3 m3 2.364,00 1.970,00 394,00
смес за MB 30/4 m3 2.322,00 1.935,00 387,00
Измерване          бр.    960,00    800,00 160,00

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са показани в динари

Валиден от: 01.02.2021.(Цимент от: 22.04.2021.)