Ценоразпис на строителен материал и измерване

НаименованиеЕ.М.дребно-продажбени ценипродажбени цени на едроДДС(20%)
Чакъл m3 2.364,00 1.970,00 394,00
Фракция I m3 2.520,00 2.100,00 420,00
Фракция II m3 2.660,00 2.216,67 443,33
Фракция III m3 2.660,00 2.216,67 443,33
Фракция IV m3 2.270,00 1.891,67 378,33
Фракция V m3 1.820,00 1.516,67 303,33
Пясък-банатски m3 1.386,00 1.155,00 231,00
Пясък-тампон m3 1.224,00  1.020,00 204,00
Дребен камък   0-31,5 mm; 0-63 mm t 2.220,00 1.850,00 370,00
Дребен камък  4-8 mm t 2.340,00 1.950,00 390,00
Дребен камък 8-11 mm t 2.484,00 2.070,00 414,00
Дребен камък  16-31,5mm t 2.340,00 1.950,00 390,00
Цимент t 18.200,00 15.166,67 3.033,33
смес  за MB 30/3 m3 2.520,00 2.100,00 420,00
смес за MB 30/4 m3 2.460,00 2.050,00 410,00
Измерване          бр.    960,00    800,00 160,00

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са показани в динари

Валиден от: 09.03.2022.