Ценоразпис на строителен материал и измерване

НаименованиеЕ.М.дребно-продажбени ценипродажбени цени на едроДДС(20%)
Чакъл m3 3.000,00 2.500,00 500,00
Фракция I m3 3.190,00 2.658,33 531,67
Фракция II m3 3.370,00 2.808,33 561,67
Фракция III m3 3.370,00 2.808,33 561,67
Фракция IV m3 2.875,00 2.395,83 479,17
Фракция V m3 2.305,00 1.920,83 384,17
Пясък-банатски m3 1.685,00 1.404,17 280,83
Пясък-тампон m3 1.525,00  1.270,83 254,17
Дребен камък   0-31,5 mm; 0-63 mm t 2.280,00 1.900,00 380,00
Дребен камък  4-8 mm t 2.640,00 2.200,00 440,00
Дребен камък 8-11 mm t 2.545,00 2.1200,00 424,17
Дребен камък  16-31,5mm t 2.580,00 2.150,00 430,00
Дребен камък  31,5-63mm t 2.520,00 2.100,00 420,00
Цимент t 19.000,00 15.833,33 3.166,67
Фракция смес  за MB 30/3 m3 3.190,00 2.658,33 531,67
Фракция смес за MB 30/4 m3 3.110,00 2.591,67 518,33
Измерване          бр.    960,00    800,00 160,00

ЗАБЕЛЕЖКА: Цените са показани в динари

Валиден от: 23.01.2023.