Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Разположението на пристанището

Общината Сента е разположена на повърхност от 293 km², в която живеят около 26.000 жители от различни националности. Географското положение на Сента е идеално, понеже града разполага с отличен сухопътен и железопътен трафик, чрез които Санта се свързва с всички четири страни на света. Пътната мрежа обхваща местните пътища с дължина от 25.200 м, регионалните с дължина от 33.432 м, и магистралните пътища с дължина от 7.559 м. Сухопътен –железопътен мост в Сента, създаден през 1963 г. свързва северната част от Бачка и Банат.

Пристанището е разположено на стратегическата точка, в индустриална зона на река Тиса в Сента, и най-важното, представлява международно пристанище на тази река. Основната цел на пристанището е да поеме транспорта на всички видове стока от Украйна до устието и по-нататък върху Дунава, всичко това с цел да се намалят вече високите (нараснали) разходи за сухопътен транспорт.