Реализирани зареждане: 2.948,62 т на царевица в периода 22.-24.03.2017.