Реализирани зареждане 2.000 t на царевица в Ноември 2019.