Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Despre noi

În anul 1973 a fost înfiinţată şi înmatriculată întreprinderea Portul – Pristaniste Potisje Senta având activitatea de bază transportul materialelor de construcţii. În 1979 întreprinderea primeşte poziţia sa strategico-geografică actuală pe o suprafaţă de peste 20 hectare pe malul stâng al râului Tisa la km 121 – 123. Din cauza poziţiei sale favorabile Portul Potisje Senta, prin hotărârea guvernului, este declarat ca port internaţional.

Actualmente Portul este societate pe acţiuni şi reprezintă unicul port internaţional pe râul Tisa. La cei 8.900 m2 de depozite s-au mai adăugat / construit încă 9.360 m2, fapt, care a facilitat ca pe o suprafaţă de peste 18.000 m2 să se îmbunătăţească şi dezvolte activitatea acestui centru modern de transport al mărfii. Este foarte important să amintim că acest port strategic, adică acest centru de transport de mărfuri, integrează transportul fluvial, feroviar şi rutier în funcţie de serviciile de transport multimodale.

Activitatea de bază

În cadrul portului există antrepozite publice şi vamale de tip închis şi deschis pentru comercializarea materialelor de construcţii. De asemenea există terminal vamal pentru vehicule din transportul rutier, feroviar şi fluvial. Trebuie să menţionăm că portul are o capacitate de transbordare de 1.500.000 tone de marfă diferită.

Capacităţile de transbordare se oglindesc prin posedarea de utilaje: