Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Cenovnik pretovara i skladištenja

Pretovar rasutog tereta:

Utovar žitarica na plovila putem levka:

Pretovar veštačkog đubriva:

 

Pretovar paletizovane robe:

                                                                                      palete preko 501 kg.......... 4,00 EUR/t

Pretovar džakirane robe:

                                                                                                       

Skladištenje:

Skladištenje se ugovara ili po količini ili po površini, u zavisnosti od planiranih količina i vremena skladištenja - po posebnom dogovoru.

Vaganje: na kolskoj vagi: 800,00 RSD/vozilo +pdv (po posebnom zahtevu)

 

U cenu manipulacije je uključena cena vaganja kamiona, korišćenje lučke saobraćajnice i vođenje evidencije ulaza i izlaza robe.

 

Privez broda: ne naplaćuje se.

NAPOMENA: Kod izvoza se ne obračunava PDV ako se dostavi carinski dokument da je roba istupila iz zemlje.

Obračun i plaćanje usluge: u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS za EUR na dan realizacije prometa usluge. Cene su iskazane bez pripadajućeg PDV-a.

PRI UGOVARANJU VEĆIH KOLIČINA NA GODIŠNJEM NIVOU, UGOVARAJU SE POSEBNI USLOVI.

MANIPULACIJA ČAMACA:

Spuštanje u Tisu ili vađenje iz Tise: 12.600,00 RSD/čas+pdv

Zakup otvorenog skladišta za čamce: 1,00 EUR/m2/mesec+pv