Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Položaj luke

Opština Senta se prostire na površini od 293 km² na kojoj živi oko 26.000 stanovnika različitih nacionalnosti. Geografski položaj Sente je idealan jer grad raspolaže odličnim drumskim i železničkim saobraćajem koji Sentu spajaju sa sve četiri strane sveta. Putna mreža obuhvata lokalne puteve u dužini od 25.200 m, regionalne u dužini od 33.432 m, te magistralne puteve u dužini od 7.559 m. Drumsko - železnički most kod Sente od 1963. godine spaja severnu Bačku i Banat.

Položaj luke lociran je na strateškoj tački, u industrijskoj zoni, na reci Tisi u Senti i što je najbitnije predstavlja jedinu međunarodnu luku na ovoj reci. Primarno - cilj luke je da prihvati prevoze svih vrsta roba od Ukrajine do ušća i dalje preko Dunava, a sve u cilju smanjenja sve većih transportnih troškova drumskim putem.