Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Godisnji izveštaj javnog društva Luka Senta a.d. Senta za 2021. godinu

Odluka o usvajanju Godišenjeg izveštaja društva za 2021.g.

GODISNJI IZVESTAJ DRUSTVA za 2021 godinu