Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Godišnji izveštaj javnog društva za 2023.godinu-sa napomenom da još nije usvojen-USVOJEN je na Skuštini akciona održanoj dana 11.06.2024.

Godišnji izveštaj javnog društva za 2023.godinu-sa napomenom da još nije usvojen-USVOJEN je na Skuštini akciona održanoj dana 11.06.2024.

Odluka o usvajanju već obajvljenog Godišnjeg izveštaj javnog društva za 2023.godinu