Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Izveštaj sa održane redovne skupštine akcionara dana 12.06.2023.

 Zapisnik sa održane sednice skupštine akcionara održane dana 12.06.2023.g.

Izveštaj Komisije za glasanje

Izveštaj sa održane redovne skupštine akcionara dana 12.06.2023.

Usvojen zapisnik sa prethodne sednice

Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja i Godisnjeg izvestaja o poslovanju za 2022.g.

Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2022.g.

Odluka o izboru revizora za 2023. godinu

Odluka o isplati nagrade izvršnom direktoru

Odluka o raspodeli dobiti

Odluka o izmeni statuta

Pregled odluka sa Redovne skupštine

Statut-Prečišćen tekst