Izveštaj sa Redovne sednice skupštine akcionara održane dana 21.06.2019.

Zapisnik sa održane redovne skupštine 21.06.2019.

Izveštaj Komisije za glasanje

Pregled odluka sa skupštine 21.06.2019.

Zapisnik sa prethodne skupštine

Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018.godinu

Odluka o raspodeli dobiti iz 2018.g.

Odluka o usvajanju izveštaja revizora za 2018.godinu

Izveštaj o održanoj redovnoj sednici skupštine akcionara

Usvojen godišnji izveštaj o poslovanju za 2018.godinu

Usvojen godišnji izveštaj društva za 2018.godinu

Dokaz o pozivanju sednice skupštine