Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Poziv akcionarima za Redovnu sednicu skupštine akcionara Luke Senta a.d. Senta zakazane za 11.06.2024.g.

Poziv akcionarima za Redovnu sednicu skupštine akcionara Luke Senta a.d. Senta zakazane za 11.06.2024.g.

Zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara 12.06.2023.

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje za skupštinu

Predlog odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2024. godinu

Predlog odluke o raspodeli dobiti

Predlog odluke o isplati nagrade izvršnom direktoru društva

Predlog odluke o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora