Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Poziv akcionarima za Redovnu sednicu skupštine akcionara Luke Senta a.d. Senta zakazane za 12.06.2023.

Poziv akcionarima za Redovnu skupštinu akcionara za 12.06.2023.

Zapisnik sa prethodne sednice skupštine akcionara 15.06.2022.

Formular za glasanje u odsustvu

Punomoćje za skupštinu

Predlog odluke o izboru revizora za reviziju 2023.godine

Predlog odluke o raspodeli dobiti

Statut-usklađivanje sa zakonom