Cookie Consent by Privacy Policies website
 

Poziv za Redovnu sednicu skupstine akcionara za 19.06.2020.

Poziv za Redovnu sednicu skupstine akcionara za 19.06.2020.

Zapisnik sa prethodne skupštine: 21-06-2019

Finansijski izvestaj za 2019.godinu sa Napomenom

Izveštaj revizora za 2019. godinu

Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019.godinu

Predlog odluke o raspodeli dobiti

Predlog odluke o imenovanju izvršnog direktora i članova Odbora direktora

Formular za glasanje u odsustvu akcionara

Punomoćje za glasanje na skupštini