Sednica skupštine akcionara održana 19.06.2012.godine