Sednica skupštine akcionara održana 19.06.2013.godine