Sednica skupštine akcionara održana 19.06.2014.godine