Realizovan železnički pretovar peletiranog repinog rezanca u količini od 702 t, dana 06.-07.03.2017. u 17 vagona