Završen utovar konvoja sa 4.638,48t kukuruza 30.01.2019.