Završen utovar konvoja sa 2.699,82t kukuruza dana 13.01.2019.