Pretovarene žitarice u 2019.godini - 41.000 t

Pretovarene žitarice u 2019.godini- 41.000 t

Pretovarene žitarice u 2019.godini

PRETOVAR ŽITARICA U 2019.GODINI

  1. br.

KOLIČINA U KG

PERIOD UTOVARA

PLOVILA

KOM

VRSTA ROBE

1

2,699,820

03.-13.01.2019.

Steel bee+2 barže

3

kukuruz

2

1,957,940

11.-12.01.2019.

Elvira+1 barža

2

kukuruz

3

4,638,480

16.-30.01.2019.

Marko+3 barže

4

kukuruz

4

2,870,980

12.-14.02.2019.

Euship II i IV+1 barža

3

kukuruz

5

3,002,300

11.-13.03.2019.

Euship

3

kukuruz

6

2,533,520

16.-18.04.2019

Istok+1 barža

2

kukuruz

7

1,972,860

03.-04.05.2019.

Euship+1 barža

2

kukuruz

8

3,135,220

06.-10.05.2019.

Istar+3 barže

3

kukuruz

9

2,586,400

17.-19.06.2019.

Elvira+1 barža

2

kukuruz

10

1,244,140

16.-17.07.2019.

Bradlo+1 DST barža

1

uljana repica

11

1,354,260

20.-21.07.2019.

DST barza

1

uljana repica

12

4,381,380

09.-14.09.2019.

Istar sa 4 barže

4

kukuruz

13

1,920,000

24.-25.09.2019.

Elvira +1 barža

2

kukuruz

14

1,780,920

25.-26.10.2019.

Elvira +1 barža

2

kukuruz

15

974,460

25.-26.11.2019.

Euship

1

kukuruz

16

1,061,380

30.11.2019.

Elvira

1

kukuruz

17

1,214,580

02.-03.12.2019.

barža uz Elviru

1

kukuruz

18

2,015,980

28.-29.12.2019.

Sv.Nikola+barza

2

kukuruz

 

41,344,620

Ukupno: