158 hiljada tona pretovareno na vodi u periodu januar-oktobar 2020.g.

U periodu januar-oktobar 2020.g. na vodi je pretovareno 158 hiljada tona robe .

Od toga 110 hiljada t rasutog građevinskog materijala (tucanik, šljunak, frakcije), 47 hiljada t žitarica (kukuruz, suncokret, pšenica, ječam) i 1 hiljada t TNG.