Promena statusa reke Tise u međunarodni plovni put od aprila

Obaveštavamo sve zainteresovane, da je 10.04.2014.g. stupio na snagu Evropski sporazum o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), objavljen u Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori br. 13 iz 2013.g., kojim se menja status reke Tise u medjunarodni vodni put, čime će, odmah nakon objavljivanja Obaveštenja o datumu stupanja na snagu, u Službenom glasniku RS-Međunarodni ugovori, prestati potreba za dobijanjem saglasnosti Ministarstva Saobraćaja za uplovljenje stranih plovila (osim mađarskih) u Tisu, kao i ukidanje taksi na isto