Pretovarene količine na vodi u 2020. godini

Pretovarene količine na vodi u 2020. godini

Godina 2020
Vrsta robe broj plovila količina u tonama
šljunak 91 94,632
tucanik 25 22,520
frakcija 10 7,910
TNG  2 1,047
žitarice 58 62,355
rezervoari za TNG 1 228
Ukupno 187 188,692